Donderdag 8 november vond de Nationale Grondstoffendag plaats. Gemeente Almere initieerde vorig jaar deze dag en gaf het stokje door aan Zwolle om de organisatie op zich te nemen. Wethouder René de Heer verzorgde de aftrap bij het Polymer Science Park in Zwolle. Hij benadrukte het belang en de complexiteit van grondstoffen uitwisselen en circulaire economie. Circa 100 mensen dachten tijdens de bijeenkomt mee over een nieuwe wereld.

Van probleem naar kans
Yolanda Musson van de gemeente Almere benadrukte in haar presentatie de problemen die omgevormd worden naar kansen door middel van circulaire economie. De waterplanten in stadsgrachten zorgen voor problemen bij boten, maar deze waterplanten kunnen mogelijk wel grondstoffen zijn voor papier. Hoe kun je hier een passende oplossing voor bedenken?

Voorbeelden uit de regio
Na de gemeente was het de beurt aan een aantal bedrijven om te laten zien hoe zij meerwaarde uit reststromen halen. Zo vertelde Eric Pijlstra van Cirwinn hoe hij met zijn bedrijf puin verwerkt tot granulaat. Ton van der Giessen van Van Werven legde uit welke stappen hij moest nemen om een goed verdienmodel te creëren voor het recyclen van plastic. En Franske van Duuren (Kiemt/Circles) liet de bezoekers zelf ondervinden hoe bedrijven met elkaar grondstoffen kunnen uitwisselen. Hierbij bleken verschillende belangen, het moeilijk vindbaar zijn van de grondstoffen die je nodig hebt en een onduidelijke strategie grote uitdagingen.

Vervolgbijeenkomsten
In de afsluitende discussie werd nog een keer duidelijk dat het succesvol uitwisselen van grondstoffen niet eenvoudig is. Verwerking van reststromen tot goed aansluitende grondstoffen is belangrijk, maar ook hoe bedrijven elkaar weten te vinden. The Green East, Polymer Science Park en het Agri & Food Innovatieteam van Kennispoort Regio Zwolle gaan verder met de aandachtspunten die uit deze middag nog voren kwamen. Er komt een vervolg op deze bijeenkomst die bestaat uit een excursie naar de gemeente Almere en een bezoek aan The Green East. Via deze website en de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Ook volgend jaar vindt de Grondstoffendag plaats, dan mag de gemeente Dordrecht de organisatie voor haar rekening nemen.

Bron: www.agrifoodinnovatie.nl

Terug naar overzicht

Meer nieuws

The Green East

Bij The Green East ontwikkelen we de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness. Wij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen de startups die bij ons gehuisvest zijn en door het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek bij ons in de laboratoria, de kassen, de kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden wij onderwijsinstellingen ruime mogelijkheid om met ons mee te groeien.

Home of green development

Algemene Voorwaarden  / Privacy  / © 2019 The Green East  / website by: advice.nl

 

Contact

The Green East B.V.
Drosteweg 6 - 8
8101 NB Raalte
The Netherlands

info@thegreeneast.nl
0572-745612