Op 18 en 19 oktober hielden de Ministeries van EZK en LNV hun jaarlijkse directeurenconferentie. De conferentie vond dit jaar plaats in Overijssel en had als thema “Samen Duurzaam”. EZK en LNV zagen deze conferentie als een goede gelegenheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in het werkveld van EZK en LNV in de praktijk én om nader kennis te maken met de ondernemers, bestuurders, kennisinstellingen en andere relaties in Overijssel. De transitie naar een regionale circulaire agri- en foodbusiness stond centraal. Het was een energieke middag, waar vanuit de gemeente Raalte burgermeester Martijn Dadema en wethouder Dennis Melenhorst ook aansloten. De ontmoeting krijgt een vervolg op circulaire speerpunten tussen het landelijke en Overijsselse programma richting een transitie naar een circulaire economie. Voor The Green East is dit het vertrekpunt geweest om deel uit te maken van het team dat input levert voor Regio Zwolle, Cleantech Regio en Twente op de transitieagenda circulaire economie ‘food en biobased’.

Terug naar overzicht

Meer nieuws

The Green East

Bij The Green East ontwikkelen we de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness. Wij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen de startups die bij ons gehuisvest zijn en door het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek bij ons in de laboratoria, de kassen, de kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden wij onderwijsinstellingen ruime mogelijkheid om met ons mee te groeien.

Home of green development

Algemene Voorwaarden  / Privacy  / © 2019 The Green East  / website by: advice.nl

 

Contact

The Green East B.V.
Drosteweg 6 - 8
8101 NB Raalte
The Netherlands

info@thegreeneast.nl
0572-745612