Op maandag 8 oktober hebben 60 internationale studenten die studeren aan het Windesheim Honours College (honours programme) en het lectoraat Circulaire economie van Windesheim Zwolle een bezoek gebracht aan The Green East.

De studenten worden opgeleid tot projectmanagers voor sociaal-economische verandering en de vierjarige bachelor studie is Engelstalig en internationaal georiënteerd. De studenten zijn voor ongeveer de helft Nederlands en de andere helft uit voornamelijk andere Europese landen. De studie valt onder de hogere economische opleidingen. In 14 groepen werken ze in het 1e semester van schoolseizoen 2018-2019 aan het opzetten van een ‘business plan for a social enterprise’ en zijn daarbij gericht op social entrepreneurship, de nieuwe economie en circulaire economie. Studenten ontwikkelen hun plannen a.d.h.v. de 17 SDG’s (sustainable development goals) en zijn gericht op het leveren van een bijdrage aan oplossingen van maatschappelijke problemen door het starten van een onderneming.

Ook de samenwerking met de Rabobank werd deze middag gepresenteerd, waar stappen worden gezet in het ondersteunen van start-ups en scale-ups.

Het doel van het bezoek was dat de studenten inspiratie en input kregen voor hun eigen onderneming en het verkennen van cross-overs. Met Heico Blonk (lector Circulaire economie) en Ferna Jalink (Windesheim Honours College) gaan wij aan de slag om een gezamenlijk inhoudelijk programma te maken tussen zijn lectoraat Circulaire economie en The Green East. Op maandag 8 oktober is daar een eerste stap voor gezet!

Terug naar overzicht

Meer nieuws

The Green East

Bij The Green East ontwikkelen we de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness. Wij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen de startups die bij ons gehuisvest zijn en door het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek bij ons in de laboratoria, de kassen, de kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden wij onderwijsinstellingen ruime mogelijkheid om met ons mee te groeien.

Home of green development

Algemene Voorwaarden  / Privacy  / © 2019 The Green East  / website by: advice.nl

 

Contact

The Green East B.V.
Drosteweg 6 - 8
8101 NB Raalte
The Netherlands

info@thegreeneast.nl
0572-745612